Agjencia Per Meshtetjen e Vetqeverisjen Vendore

Këshilli Konsultativ është forumi kryesor konsultues midis qeverisë qendrore dhe qeverisjes vendore, me qëllim institucionalizimin e procesit të konsultimit midis dy niveleve të qeverisjes. Krijimi i tij u miratua me Vendimin e Këshillit të Ministrave, më 21 dhjetor 2016. Me këtë vendim, për herë të parë në Shqipëri, qeverisja qendrore do të niste konsultimin e institucionalizuar me përfaqësues të vetëqeverisjes vendore në lidhje me decentralizimin, financat vendore dhe funksionet e bashkive.

Një muaj më pas, në 19 janar 2017 do të mbahej ceremonia e përurimit të Këshillit Konsultativ me praninë e Sekretarit të Përgjithshëm të Kongresit të Autoriteteve Vendore dhe Rajonale të Këshillit të Evropës, Andreas Kiefer, të Ministrit të Shtetit për Çështjet Vendore, Bledi Çuçi, Drejtores së USAID për Shqipërinë, Cate Johnson, ambasadorit zviceran në Shqipëri, Christoph Graf dhe përfaqësuesve të shoqatave vendore e kryetarë bashkish e qarqesh.

Krijimi i Këshillit Konsultativ ishte një zbatim i drejtpërdrejtë i Kartës Evropiane për Vetëqeverisje. Në fillimet e tij ai u mbështet nga Këshilli i Evropës, Qeveria e Zvicrës dhe USAID i cili nëpërmjet projektit për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore ka ofruar mbështetje teknike, logjistike dhe financiare për Këshillin Konsultativ duke dhënë kontribut në shndërrimin e tij në një institucion të rëndësishëm e të pazëvendësueshëm në procesin e hartimit të ligjeve në vend.

Ngritja e Këshillit Konsultativ krijoi kushtet për një realitet të ri të bashkëpunimit dhe forcimit të dialogut midis të dy niveleve të pushtetit, për të shkëmbyer dhe diskutuar politikat, ligjet apo nismat me ndikim të drejtpërdrejtë te qeverisja dhe komunitetet vendore.

DREJTUESIT

Arbian Mazniku

Arbian Mazniku

Ministër i Shtetit për Pushtetin Vendor

Aldrin Dalipi

Aldrin Dalipi

Kryetar i Këshillit të Qarkut Tiranë

ANËTARËT E KËSHILLIT KONSULTATIV 2024

 • Arbjan Mazniku Ministër i Shtetit për Pushtetin Vendor
 • Endrit Yzeiraj Zv/Ministër Përgjegjës për Ekonominë, Kulturën dhe Inovacionin
 • Klajdi Karameta Zv/Ministër Përgjegjës për Çështjet e Drejtësisë
 • Hantin Bonati Zv/Ministër Përgjegjës për Energjinë dhe Infrastrukturën
 • Denada Seferi Zv/Ministër Përgjegjës për Çështjet Sociale
 • Romina Kuko Zv/Ministër Përgjegjës për Punët e Brendshme
 • Arian Jaupllari Zv/Ministër Përgjegjës për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural
 • Almira Xhembulla Zv/Ministër Përgjegjës për Mjedisin dhe Turizmin
 • Nina Guga Zv/Ministër Përgjegjës për Arsimin
                      Zv/Ministër Përgjegjës për Fushën e Financave Vendore
                      Përfaqësues i Ministrit të Shtetit dhe Kryenegociator
 • Erion Veliaj SHAV, Kryetari i Shoqatës për Autonomi Vendore
 • Aldrin Dalipi SHKQSH, Bashkëkryetar
 • Agron Ivani SHKQSH, Kryetar i Këshillit të Qarkut Lezhë
 • Ervis Moçka SHKQSH, Kryetar i Këshillit të Qarkut Vlorë
 • Fisnik Qosja SHAV/ Kryetar i Bashkisë Kavajë
 • Emirjana Sako SHAV/ Kryetar i Bashkisë Durrës
 • Benet Beci SHAV/ Kryetar i Bashkisë Shkodër
 • Gledjan Llatja SHAV/ Kryetar i Bashkisë Elbasan
 • Alma Hoxha SHAV/ Kryetar i Bashkisë Përmet
 • Pjerin Ndreu SHAV/ Kryetar i Bashkisë Lezhë