Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore

Dite Informuese per Thirrjen e Programit Interreg IPA South Adriatic (Itali – Shqipëri – Mali i Zi) 2021 – 2027

Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës në bashkëpunim me Autoritetin Menaxhues dhe Sekretariatin e Përbashkët të Programit Interreg IPA South Adriatic (Itali – Shqipëri – Mali i Zi) 2021 – 2027 do të organizojnë në Tiranë një takim informues në kuadër të thirrjes për projekt propozime për projekte standarte në kuadër të këtij programi.

Kjo thirrje do të ketë një buxhet prej 38 milion Euro dhe do të qëndroi e hapur deri në 6 shtator 2024.

Ftohen të gjitha aktorët  (autoritete qendrore dhe lokale, OJQ, Universitete etj.), në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë të interesuara për të paraqitur projekt propozime në kuadër të kësaj thirrje që të marrin pjesë në këtë takim informuese:

Hotel Tirana Internacional, Salla “Balsha”, datë 10 qershor 2024, ora 10:00 – 13:30

Bashkëlidhur gjeni ju lutemi agjendën e këtij takimi.

2024_June_Info_Days.docx”

Ju mund të regjistroheni për të marrë pjesë në këtë takim informues në linkun në vijim

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkFV1gBg-qCMffAl2cËRMzTiojB4_mB7dq39jcS3MFz8ONCg/vieëform

Takimi do të zhvillohen në gjuhën angleze.

https://www.italy-albania-montenegro.eu/the-call-for-standard-projects-is-coming-get-ready

CERV Town Twinning – thirrja e re 2024

Thirrja e pervitshme e Binjakezimit te Qyteteve/Town Twinning nen CERV eshte hapur me parashikimin per 9 prill me paketen per te aplikuar dhe 19 shtator 2024 afatin e dorezimit.

Detajet per thirrjen jane si vijon per te menduar partneritetet:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2024-citizens-town-tt?closed=true&programmePeriod=2021%20-%202027&frameworkProgramme=43251589&pageNumber=2