#GovTech

Qeveria e Shqipërisë, nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit si agjencia kryesore zbatuese, me mbështetjen e Grupit të Bankës Botërore – Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim  si […]

Continue Reading