Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore

Diskutuam me kryetarët e Bashkisë gjatë mbledhjes së Këshilit Konsultativ, disa vendime shumë të rëndësishme që do të marrim së shpejti në qeveri.

Një nga ato është edhe rritja e konsiderueshme e pagave për punonjësit e aparatit të bashkive Pagat do të njehsohen pavarësisht bashkisë duke mos i diferencuar më ato sipas numrit të banorëve.

Gjithashtu, bashkitë do të përfitojnë edhe nga marrëveshja me Universitetin e Tiranës duke mundësuar kryerjen e praktikës së punës së studentëve sipas nevojave të tyre.

#Shqipëria2030

#Rritjaepagave