Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore

Në mbledhjen e Grupit të Punës për zhvillimin e kapaciteteve të administratës dhe të zgjedhurve vendorë. Akademia do t’i vijë në ndihmë pushtetit lokal për një staf më të përgatitur, më konkurues dhe që i shërben më mirë komunitetit