Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore

Një staf i trajnuar, i aftë dhe profesional në bashkitë tona është jetik për garantimin e shërbimit cilësor për qytetarët tanë. Ndaj, vlerësojmë rolin e Shkollës Rajonale për Administratën Publike për fuqizimin dhe trajnimin e administratës vendore. Bashkë me ngritjen e Akademisë, synojmë të forcojmë bashkitë tona për t’i rritur kapacitetet dhe për t’i bërë gati ato të përqafojnë reformat e BE por edhe për të përftuar më shumë fonde duke aplikuar në programet e Bashkimit Europian.

#Shqipëria2030