Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore

Shumë shpejt do të kemi një zgjidhje për mirëmbajtjen dhe kujdesin për ambientet e përbashkëta në territorin e bashkive tona. Ndërtesat dhe hapësirat që ndajmë me njëri-tjetrin duhet të kenë standarde, të jenë të sigurta dhe të kontrollohen në mënyrë periodike duke siguruar një rritje të cilësisë së jetesës dhe një pronë me më shumë vlerë