Bashki

Shkodër

Bashkia Shkodër Sipërfaqja: 872,71 km2 Popullsia: 135,612 banorë Nr.Familje 62.271 Njësi Administrative       Nr. Banorë     Shkodër                       114.085 Ana e Malit                 5.968 Bërdicë                        9.655 Dajç                             8.998 Guri i Zi                      11.938 Postribë                       11.730 Pult                              3.249 Rrethinat                     23.923 Shalë                           5.934 Shosh                          5934 Velipojë                       9.574 [...]
Continue Reading