Bashki

Mirditë

Bashkia Mirditë Sipërfaqja: 869,71 km2 Popullsia: 37.384 banorë Nr.Familje: 11.535 Njësi Administrative Rrësheni Rubiku Selitë Kthellë Fan Orosh Kaçinar Fshatra total: 81 Fshatra Fshatra turistike: Katund i Vjetër,Orosh Pozita Gjeografike Mirdita kufizohet në veri me Bashkitë e Fushë Arrëzit dhe [...]
Continue Reading

Dibër

Informacion i Përgjithshëm Sipërfaqja: 937,88 km2 Popullsia: 61,619 banorë 15 Njësi Administrative Peshkopi Tomin Melan Kastriot Lurë Maqellarë Muhurr Luzni Selishtë Sllovë Kala e Dodës Zall-Dardhë Zall-Reç Fushë Çidhën Arras Projektet:   Raport ReLOaD    Raporti Vjetor i Leviz Albania  [...]
Continue Reading

Vau i Dejës

Bashkia Vau-Dejës Sipërfaqja: 499,09 km2 Popullsia: 48.966 banorë 5 Njësi Administrative Bushat Vig-Mnele Hajmel Temal Shllak   Fshatra total: 47 fshatra Fshatra turistike: Mjedë,Kukël Kryetar i Bashkisë: Mark Babani Kryetar i Këshillit Bashkiak: Mark Bisha Numri i anëtarëve të Këshillit [...]
Continue Reading

Tropojë

Informacion i Përgjithshëm Sipërfaqja: 1057,3 km2 Popullsia: 20,517 banorë 7 Njësi Administrative Bajram Curri Fierza Lekbibaj Margegaj Llugaj Bujan Bytyçi Projektet: Prezenca e OSBE-së është në përfundim të një projekti të titulluar “Regional inter-municipal cooperation for promotion of self-employment of [...]
Continue Reading

Poliçan

Bashkia Poliçan Sipërfaqja: 272.01 km2 Popullsia:    17,276 Njësi administrative       Nr.banorë     Nr.familje * Poliçan                            7868             2932 * Tërpan                              2359             773 * Vërtop                              7049            2176 GJITHËSEJ                       17,276        5881 Numri i fshatrave: 26 Fshatra Turistikë: Kapinovë Pozita Gjeografike Poliçani kufizohet në veri dhe [...]
Continue Reading

Patos

PROFILI I BASHKISË PATOS 1.     Një vështrim i përgjithshëm Sipërfaqja: 82.5  km2 Popullsia: 42911 banorë Njesia administrative            Nr banorë                             Nr i familjeve *                                 [...]
Continue Reading

Roskovec

PROFILI I BASHKISË ROSKOVEC 1.     Një vështrim i përgjithshëm Sipërfaqja: 118.01  km2 Popullsia: 32,040 banorë Njesia administrative            Nr banorë                             Nr i familjeve *                                        [...]
Continue Reading

Korçë

BASHKIA KORCE Popullsia    : 75.994 banore ( 129.065 sipas RGj Civile) Siperfaqja : 805.99 km2 7 Njesite administrative *Korce *QenderBulgarec *Voskop *Voskopoje *Lekas *Vithkuq *Mollaj *Drenove Fshatra gjithesej : 62 Fshatra turistike : Voskopoje,Boboshtice,Dardhe. Zona Gjeografike: Korça kufizohet në veri [...]
Continue Reading

Berat

Bashkia Berat Sipërfaqja: 379.98 km2 Popullsia: 98,905 Njesia administrative            Nr banorë                             Nr i familjeve               Berat                                     62,735                                          9124 Otllak                                    15,205                                         2340 Roshnik                      [...]
Continue Reading

Memaliaj

Bashkia Memaliaj Sipërfaqja: 272.03 km2 Popullsia: 20,136 Njesi administrative       Nr.banore     Nr.familje * Memaliaj * Njësia Qendër Memaliaj * Luftinjë * Qesarat * Krahës * Buz GJITHESEJ                        20136        6829 Numri i fshatrave: 53 Fshatra Turistikë: Kalivaç, Koshtan, Toç Pozita Gjeografike Memaliaj [...]
Continue Reading