Aktivitete

Kapitulli 22

Me kërkesë të Kreut të Sekretariatit – AMVV për Grupin e Punës të Kapitullit 22 pranë Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, Programi i Zhvillimit Rajonal në Shqipëri po ofron aktualisht asistencë teknike afatshkurtër kombëtare dhe ndërkombëtare. Në këtë kuadër, [...]
Continue Reading