Month: May 2019

Pamje nga takimi i projektit Romacted

Pamje nga takimi i sotëm ku Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore mori pjesë së bashku me përfaqësues të projektit Romacted, Ministritë të linjës dhe përfaqësues të Bashkive. Projekti Romacted është një projekt i cili ka në fokus përmirësimin e [...]
Continue Reading

Takimi kombëtar mbi “Vlerësimin dhe zbatimin e Kodit të Proçedurave Administrative dhe përpilimin e Proçedurave Standarde të Veprimit në qeverisjen vendore”

U organizua dje në Tiranë takimi kombëtar mbi “Vlerësimin dhe zbatimin e Kodit të Proçedurave Administrative dhe përpilimin e Proçedurave Standarde të Veprimit në qeverisjen vendore” ku u shkëmbyen gjetjet kryesore mbi vlerësimet dhe rekomandimet mbi Proçedurat Standarde të Veprimit [...]
Continue Reading