Agjencia Për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore

Një takim shumë i frytshëm  me disa administratorë të njësive administrative, ata që përballen çdo ditë me problemet e qytetarëve. Bashkë diskutuam për problemet më të shpeshta dhe folëm për zgjidhjet më të mira.