Kontakt

Per me shume informacion, ju lutem kontaktoni
duke plotesuar te dhenat me poshte, ose ne detajet e tjera. Ju faleminderit!

  • Tel: +355 69 8245 666
  • Email: info@qeverisjavendore.gov.al
  • “Rruga Skënderbej”, Ndërtesa nr 8, kati 1, Ap 8.2.1,
  • “Rruga Skënderbej”, Ndërtesa nr 8, kati 4, Ap 8.2.8,