Projekti STAR1

Mbështetje për Reformën Administrativo – Territoriale

Projekti STAR ka për qëllim të sigurojë mbështetje koherente operative dhe logjistike për Ministrin e Shtetit për Çështjet Vendore – institucioni qendror përgjegjës për zhvillimin e reformës. Projekti do të zbatohet përmes një fondi të krijuar nga shumë donatorë dhe me mekanizmat menaxhues të PNUD-it në Shqipëri që do të lehtësojë dhe mobilizojë të gjitha burimet njerëzore të nevojshme dhe logjistikën që kërkohet. Ky projekt bazohet në këto procedura dhe varet gjerësisht nga mbështetja dhe bashkëpunimi i partnerëve ndërkombëtarë. Projekti STAR financohet nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunimin Ndërkombëtar për Zhvillim (SIDA), Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, USAID-i dhe PNUD-i.

Dokumenti i Projektit

Dokumenti i Projektit – Faza II

Raporti i Progresit – Projekti STAR (prill 2014)

Raporti i Progresit – Projekti STAR (gusht 2014)

Raport për procesin e konsultimeve (mars-prill 2014)

Për më shumë informacione rreth projektit mund të klikoni këtu