Harta me 61 bashki

Harta_61_bashki – Miratuar nga Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën Administrativo-Territoriale

HARTA E QARQEVE

Propozimet për Ndarjen e re Administrativo-Territoriale të Shqipërisë

1. 30 NJËSI TË QEVERISJES VENDORE

2.39 NJËSI TË QEVERISJES VENDORE

3. 47 NJËSI TË QEVERISJES VENDORE

4. 57 NJËSI TË QEVERISJES VENDORE

5. 63 NJËSI TË QEVERISJES VENDORE