Njoftim për Tender: “Thirrje për Propozim për vlerësimin e qeverisjes vendore në 61 Bashki”

Ecuria e Sistemit Informatik të Zyrës me Një Ndalesë diskutohet ne Komitetin Drejtues
September 19, 2019
Reasons to Date an Asian Woman
October 26, 2019

Njoftim për Tender: “Thirrje për Propozim për vlerësimin e qeverisjes vendore në 61 Bashki”

Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në Shqipëri po kërkon të marrë oferta nga kompanitë që dëshirojnë të konsiderohen për vlerësimin e qeverisjes vendore.

Kompanitë do të zgjidhen në përputhje me procedurat e vendosura të UNDP. Ofertat duhet të dorëzohen brenda afatit të përcaktuar në një zarf të mbyllur, të shënuar qartë UNDP / RFP 60359.

RFP për “Thirrje për Propozim për vlerësimin e qeverisjes vendore në 61 Bashki” për Projektin STAR 2

Për më shumë detaje klikoni:

http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/procurement/