TV Rozafa/ Transparenca dhe llogaridhënia nivel vendor, workshop konsultues me përfaqësues të bashkive të veriut

Bashkitë Kavajë, Divjakë, Pogradec, Pustec e Maliq publikojnë vendimet on line
June 1, 2018
STAR2 dhe AMVV takim konsultues për koordinimin e mbështetjes në forcim të qeverisjes vendore
June 20, 2018

TV Rozafa/ Transparenca dhe llogaridhënia nivel vendor, workshop konsultues me përfaqësues të bashkive të veriut