Galeri

March 17, 2019

Qytetarët e Përmetit përfitojnë nga ofrimi i shërbimeve të përmirësuara nga Zyrat me Një Ndalesë

Sistemi Informatik i Zyrës me Një Ndalesë (SIZN), është tashmë plotësisht funksional në Bashkinë e Përmetit. Bashkia Përmet është bashkia e shtatë që përfiton sistemin informativ […]
March 8, 2019

Takimi Rajonal në Shkodër për forcimin e etikës dhe integritetit

Në kuadër të asistencës së projektit të UNDP-së STAR2 ”Konsolidimi i Reformës Territoriale dhe Administrative”, Bashkitë e Shqipërisë po mbështeten për forcimin e etikës dhe integritetit. […]
June 22, 2018

Revista Monitor: Bashkitë e Korçës, Vorës dhe Poliçanit ofrojnë shërbimet më të mira për qytetarët, më të pakënaqurit në…

Qytetarët e Korçës, Vorës dhe Poliçanit janë më të kënaqurit në rang vendi me shërbimet që marrin prej bashkive të tyre. Indeksi i kënaqësisë qytetare u […]
June 22, 2018

Vlerësim mbi nivelin e dixhitalizimit dhe publikimit online nga bashkitë të Vendimeve të Këshillave Bashkiake

Vlerësimi është realizuar në kuader të mbështetjes së  STAR 2 për 35 bashki për publikimin e Vendimeve të Keshillave të tyre Bashkiak on – line. Kjo […]