October 27, 2019

How you can Date a Latina Woman

How to night out a Latino woman is one of the questions that not only Hispanics are asking but the ones from other civilizations as well. […]
October 26, 2019

Reasons to Date an Asian Woman

We’ve currently looked at a number of reasons to time frame an Oriental girl and, if you actually need additionally advice, afterward keep reading for some […]
August 13, 2018

Përfaqësues të 55 bashkive trajnohen për zbatimin e Kodit të Procedurave Administrative e Hartimin e Procedurave Standarte të Veprimit

Projekti STAR2, (Konsolidim i Reformës Administrative Territoriale) mbështet  bashkitë e Shqipërisë në ngritjen e kapaciteteve për zbatimin e Kodit të Procedurave Administrative dhe Hartimin e Procedurave […]
July 18, 2018

Scan TV/ Eksperti i IDM intervistë për Instrumentat për Transparencë e Llogaridhënie efektive të qeverisjes vendore

I ftuar në emisionin “Përtëfol”, Shefqet Bruka, Ekspert i lartë per Qeverisjen Vendore i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim duke shpjeguar Instrumentat për Transparencë dhe Llogaridhënie […]