marsel

July 4, 2016

Reformë me ndikim të gjerë

Qeveria shqiptare hartoi me sukses dhe po zbaton reformën administrative-territoriale duke organizuar qeverisjen vendore në 61 bashki. Organizimi i ri territorial synon fuqizimin e bashkive duke […]
October 13, 2013

Useful links

Council of Ministers www.kryeministria.al Delegation of the European Union to Albania www.delalb.ec.europa.eu Council of Europe www.coe.int Council of Europe-Office in Albania www.coe.al UNDP in Albania www.al.undp.org/albania […]
October 13, 2013

Useful links

Council of Ministers www.kryeministria.al Delegation of the European Union to Albania www.delalb.ec.europa.eu Council of Europe www.coe.int Council of Europe-Office in Albania www.coe.al UNDP in Albania www.al.undp.org/albania […]
October 13, 2013

Useful links

Council of Ministers www.kryeministria.al Delegation of the European Union to Albania www.delalb.ec.europa.eu Council of Europe www.coe.int Council of Europe-Office in Albania www.coe.al UNDP in Albania www.al.undp.org/albania […]