Praktikat e Mira 2020 – Aplikimet nga bashkitë kategoria Mjedis