Drejtori i Përgjithshem

 

ENEA HOTI

 

Enea Hoti, është jurist në profesion. Ka kryer studimet e larta për drejtësi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Varshavës, Poloni dhe studimet e doktoratës në drejtësi në Universitetin e Lodz, Poloni. Ai ka kryer kualifikime të shumta profesionale si brenda dhe jashtë vendit ku është certifikuar nga BE, GIZ, USAID etj., për menaxhim projektesh, parandalimin e konfliktit te interesit, zhvillimin rajonal e lokal.

 

Prej vitit 2013 është angazhuar në sektorin publik dhe prej vitit 2018 është anëtar i Trupës së Nivelit të Lartë Drejtues të administratës publike (TND).  Në sektorin publik ka punuar si këshilltar i Ministrit për Cështjet Vendore (2013-2016), këshilltar i Ministrit të Bujqësisë (2017-2018), Drejtor i Përgjithshëm (2018) dhe më tej Sekretar i Përgjithshëm (2019-2021) pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

Aktualisht kryen funksionin e Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së Mbështetjes së Vetëqeverisjes Vendore.

Për shkak të detyrës, në rolin e drejtuesit teknik, ai ka pasur një kontribut të spikatur në hartimin dhe zbatimin e Reformës Administrative Territoriale (2014), kuadrin e ri ligjor të vetëqeverisjes vendore dhe poilitikat e reja të zhvillimit rural në Shqipëri.