Drejtori i Përgjithshem

Për cdo ankese mund të kontaktoni me titullarin e institucionit Z.Saimir Plaku

email : saimir.plaku@mb.gov.al