Drejtori i Përgjithshem

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoti Saimir Plaku ka lindur në Berat, më 29 Maj 1983.

Në vitin 2008 z. Plaku përfundoi studimet e larta për Shkenca Politike dhe Mardhënie Ndërkombëtare në Universitetin e Pizës
dhe në vitin 2011 studimet pasuniversitare (Master) për Politika dhe Mardhënie Ndërkombëtare në Universitetin e Pizës.

Gjatë periudhës Universitare z. Plaku ka kryer një sër trajnimesh në fushën e mardhënive ndërkombëtare dhe diplomacisë
në vende të ndryshme të Europës: si Austria, Hungaria dhe Spanja.

Në vitet 2013 – 2020 z. Plaku ka shërbyer në disa funksione, si Nënkryetar i Keshillit të Qarkut Berat,
Këshilltar i Kryetarit për Këshillin e Qarkut Berat,  Anëtar i Delegacionit Shqipëtar në Këshillin e Europës për Autoritete Lokale
dhe Rajonale në Strasburg, Këshilltar në Këshillin Bashkiak Kuçovë si dhe Drejtor në zyrën Vendore të Punësimit Kuçovë.

Saimir Plaku mori detyrën e  Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore në Shkurt të vitit 2021.

email : saimir.plaku@mb.gov.al