erlisa

Vizitë në Bashkinë Korçë

Vizitë në Bashkinë Korçë ,  Prespë dhe në Bashkinë Pogradec  në praninë e Ambasadorit të BE,  Zv/Ministres së Brëndshme, Drejtorit të Përgjithshëm të AMVV-se si dhe drejtueses së projektit “Bashkitë në Evrope” për implementimin dhe monitorimin e disa projekteve që [...]
Continue Reading