erlisa

Takimi kombëtar mbi “Vlerësimin dhe zbatimin e Kodit të Proçedurave Administrative dhe përpilimin e Proçedurave Standarde të Veprimit në qeverisjen vendore”

U organizua dje në Tiranë takimi kombëtar mbi “Vlerësimin dhe zbatimin e Kodit të Proçedurave Administrative dhe përpilimin e Proçedurave Standarde të Veprimit në qeverisjen vendore” ku u shkëmbyen gjetjet kryesore mbi vlerësimet dhe rekomandimet mbi Proçedurat Standarde të Veprimit [...]
Continue Reading